Τον Ιούλιο του 2019 ιδρύσαμε την εταιρεία ΙΑΝ Auditor Ι.Κ.Ε. Η ΙΑΝ Auditor Ι.Κ.Ε. απέκτησε άδεια ελεγκτικής εταιρείας με την με αριθμό 198/21.05.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΕ.

Τα στελέχη της ΙΑΝ Auditor είναι καταξιωμένοι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, που έχουν χαράξει για περισσότερο από δύο δεκαετίες μια σταθερά ανοδική πορεία στο χώρο του ελέγχου των εταιρειών. Έντιμοι επαγγελματίες, τους διακρίνει η ευγένεια και τους χαρακτηρίζει η πρόθεση να στέκονται δίπλα στην εταιρεία ως εκείνοι οι συνεργάτες που ασχολούνται σοβαρά με τα καίρια θέματα των οικονομικών μονάδων, που ανήκουν στο πελατολόγιό τους, διασφαλίζοντάς τους με ιδιαίτερο τρόπο την ασφαλή τους πορεία.
Η συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση και η αμέριστη ενασχόληση με όλα τα νέα αντικείμενα που προκύπτουν στο χώρο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, δημιουργούν το συγκριτικό πλεονέκτημα της ελεγκτικής ομάδας της ΙΑΝ Auditor.