Καλώς Ήρθατε στην Εταιρεία ΙΑΝ Auditor.

ΙΑΝ ή Ianus στα λατινικά: ένας από τους παλιότερους θεούς των Ρωμαίων. Ο θεός με τα δύο πρόσωπα, ο θεός όλων των ενάρξεων και των μεταβάσεων, που απεικονιζόταν σε σημεία διαβάσεων, ο θεός που κοιτάζει ταυτόχρονα το παρελθόν και το μέλλον, όπως ακριβώς και εμείς οι ορκωτοί, που ελέγχουμε στις οικονομικές μονάδες τα συμβάντα του Παρελθόντος για να τους δώσουμε, από την γνώση που αποκομίζουμε κάθε φορά, τη δυνατότητα να λάβουν αποφάσεις για το Μέλλον.

 

Auditor : από το αγγλικό ρήμα audit, που προέρχεται από το λατινικό ρήμα audire, που σημαίνει «να ακούω». Κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους, όταν η χειρόγραφη τήρηση των λογιστικών βιβλίων ήταν διαδεδομένη, οι ελεγκτές στη Βρετανία συνήθιζαν να ακούν τους λογαριασμούς που τους διαβάζονταν και ο στόχος τους ήταν η διαπίστωση ότι, το προσωπικό του οργανισμού που ελέγχαν δεν ήταν αμελές και δεν είχε δόλιες προθέσεις.